Academician: Academician Guo-Zhen Yang
Group Leader: Academician Kui-Juan Jin
Faculty: Guo-Zhen Yang, Meng He, Can Wang, Chen Ge, Er-Jia Guo, Hui-Bin Lu
Post Doctorates: Jie-su Wang, Hai Zhong, Hassen Riahi, Venkatachalam pazhanivelu
Visiting professor: Prof. Jian-Di Zhang
PhD Students:

Si-si Huang, Zhen Yang, Shuai Xu, Cheng Ma, Ye Yuan, Xin-yan Wang, Ge Li, Zheng Wang, Ning Lianf, Ting Cui, Ming-zhen Zhang, Zhuo-hui Liu, Sheng-su Chen, Hai-tao Hong

Alumni:

Jian-kun Li, Jie-su Wang, Cong Chen, Cong Wang, Xu He, Jun-xing Gu, Qian Wan, Ya-qing Feng, Yu Feng, Chao Ma, Heng Lu, Chun-lian Hu, Juan Wen, Fang Yang, Li-li Zhang, Chen Ge, Kun Yuan, Er-jia Guo, Jing-yi Wang, Zhong-tang Xu, Yu-ling Jin, Le Wang, Rui-qiang Zhao, Jun Dai, Tian-jia Zhou, Hong-Fei Shi, Hai-zhong Guo, Li-feng Liu, Wen-feng Xiang, Shuo-yu Wang, Liu Zhen, Song-qing Zhao, Hong Shen, Qing-li Zhou, Guo-wei Lv, Yan-hong Huang, Dong-yi Guan, Yi-yan Fei, Bo-ping Wang, Wang-yang Fu, Ling-zhu Cao, Zhi-hui Sun, Zhao Kun, Hong-yan Zhang, Chun-chang Wang, Jie Qiu, Guo-Zhen Liu, Jie Xing, Ting-yin Ning, Leng Liao

Home :: Links :: Help :: About
Copyright © Group L03. All Rights Reserved.